Tilpasset rekruttering

rekruttering

Vi har vært inne på rekrutteringsmetoder før, men det er et såpass viktig tema at vi gjerne vender tilbake til det. På samme måte som kandidater bør tilpasse sin CV til jobben de søker på, bør den som skal ansette tilpasse rekrutteringsprosessen i forhold til kandidatene man ser etter, jobben de skal fylle og bransjen de skal jobbe i.

Det kan kanskje være lett å tenke at “en tømrer er en tømrer” eller “en lastebilsjåfør er en lastebilsjåfør”. Riktignok finnes det bare én type fagbrev for tømrere og en type førerkort klasse C, men det kan likevel variere mye fra bransje til bransje hva den ansatte skal bruke kompetansen sin til.

For å bruke eksemplene som nevnt over så kan en tømrer brukes innenfor mange forskjellige bransjer. Oppussing i privatmarkedet, nybygg av leiligheter, rehabilitering av bygårder, næringsbygg m.m. En tømrer kan jobbe innen alle disse bransjene, men det er ikke sikkert at en kandidat som fungerer utmerket innen oppussing i privatmarkedet fungerer like bra til næringsbygg. F.eks. kan oppussing ofte by på uforutsette utfordringer, kunder som stadig endrer mening og en arbeidsplass der man må improvisere i høy grad. På et næringsbygg kan det være mer repetisjon der man f.eks. skal montere 1000m2 gips e.l. Kandidater som trives med høy grad av improvisasjon trives kanskje ikke like mye med repetisjonsoppgaver og omvendt.

En lastebilsjåfør skal så klart kjøre lastebil, men som med tømrereksempelet så er det forskjell på å kjøre distribusjon i en storby, internasjonal langtransport og kjøring til og fra bygg- og anleggsplasser. Ofte kan kandidater se veldig bra ut på CV’en, men trekker seg fra søknadsprosessen når de får greie på at oppdraget dreier seg om distribusjonskjøring i Oslo Sentrum. Kanskje er de ikke så godt kjent i byen og / eller komfortable med å manøvrere i trange bakgater etc. De søker seg kanskje derfor til langtransport.

Metodikken med å forsøke å tilpasse rekrutteringen i forhold til bransjen du jobber i kan brukes innenfor alle bransjer. Det viktigste er å være bevisst på hva man ser etter, og hvilke egenskaper en kandidat bør inneha for å fylle rollen på best mulige måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *