Stort eller lite bemanningsbyrå?

Det finnes svært mange bemanningsbyråer i Norge i dag. Selv om det kanskje er de største man hører mest om, er det langt flere små bedrifter enn store. Vi skal her forsøke å forklare noen av forskjellene man kan oppleve ved å benytte seg av et stort kontra et lite selskap.

Liten fisk i stor dam eller stor fisk i liten dam?

I de aller fleste tilfeller vil det lønne seg som kunde å være stor fisk i liten dam. Med dette mener vi at jo større kunde du er jo viktigere er du for byrået du er kunde hos. Dermed vil du sannsynligvis oppleve økt grad av service, oppfølging, rabatter m.m. Det finnes likevel begrensninger. Hvis du for eksempel som landsdekkende aktør knytter til deg et lite bemanningsbyrå som kun leverer lokalt i f.eks. Bergen, vil du ikke få levert tjenestene du trenger til dine prosjekter i andre deler av landet. Dermed er du kanskje ikke en passende kunde for den leverandøren, eller sagt i tråd med overskriften: du har vokst ut av dammen din.

For å si dette på en litt annen måte så bør man velge en leverandør som gjør at du

  1. Får de tjenestene du ønsker
  2. Er av en slik størrelse at du som kunde kommer høyt opp på prioriteringslisten til byrået du velger

Oppfølging

I hvilken grad man ønsker oppfølging varierer som regel fra kunde til kunde. Noen ønsker tett oppfølging med besøk fra sin bemanningskonsulent flere ganger i uken, mens andre ønsker minst mulig kontakt med byrået. Dette må man kjenne litt på selv. I store selskaper har man ofte en standardisert måte å følge opp sine kunder på. Man vil da føye seg inn i en lang rekke av andre kunder og få den samme behandlingen som alle andre får. Det finnes så klart unntak her også, men generelt vil det være slik.

I mindre selskaper, eller i selskaper du kommer høyt opp på prioriteringslisten (ref. punktet over) så vil oppfølgingen ofte tilpasses dine spesielle behov.

Priser

Dersom du kjøper et volum av ditt bemanningsbyrå som tilsvarer en vesentlig del av deres omsetning vil du som regel kunne forhandle deg frem til bedre priser. Igjen baserer dette seg på hvor høyt opp på prioriteringslisten du er hos byrået ditt. Hvis du som kunde kjøper tjenester for 10 mill. i året av et byrå som omsetter for 1 mrd pr år står du for 1% av deres totalomsetning og er dermed kanskje ikke øverst på prioriteringslisten deres. Kjøper du dermed de samme tjenestene av et mindre selskap som fra før av omsetter for 30 mill i året, står du plutselig for 25% av byråets totalomsetning(10 / (10+30) = 25%)! Du har dermed et langt bedre utgangspunkt for å forhandle frem gode priser.

Seriøsitet

Selv om det har vært enkelte episoder i media ang. brudd på overtidsbestemmelser o.l. blant enkelte store bemanningsbyråer, kan man være ganske trygg på at de største aktørene følger lover og regler til punkt og prikke. Blant mindre aktører er det nok dessverre flere som opptrer useriøst selv om bl.a. Arbeidstilsynet har iverksatt tiltak for å ta tak i dette. De fleste som går under denne kategorien er nok utenlandske selskaper, så vurderer man å samarbeide med slike kan det være lurt å gjøre en grundig bakgrunnssjekk.

Det finnes så klart langt flere ting som skiller et stort byrå fra mindre og forskjellene varierer også fra leverandør til leverandør. Likevel kan dette være et greit utgangspunkt å starte ved dersom du er usikker på hva som er best for deg.

Del innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email