Sikkerhet på byggeplassen. Her er de 5 viktigste tingene du bør tenke på

Ettersom vi jobber mye mot byggebransjen har vi de siste årene sett mange gode tiltak for å øke sikkerheten på byggeplassen. Vi har i alle år støttet slike tiltak og jobber selv mye med bevisstgjøring rundt sikkerhet blant våre ansatte. Under har vi listet opp 5 tiltak vi mener fungerer bra.

1. God kommunikasjon

Dette er et stadig tilbakevendende tema for oss, men vi kan ikke få sagt det ofte nok: god kommunikasjon skaper en tryggere arbeidsplass. Det finnes mange undersøkelser som bekrefter at de aller fleste skader og uhell på byggeplasser i Norge skjer blant utenlandske arbeidstakere. Det kan være mange årsaker til dette, men en av de viktigste årsakene er ofte at den/de skadede ikke har forstått HMS instruksen på plassen og dermed setter seg selv eller andre i farlige situasjoner.

2. HMS webkurs

Mange av de største entreprenørene har laget sitt eget HMS kurs som man kan gjennomføre på web. Slike kurs inneholder som regel informasjon om sikkerhetsrutiner, brannrutiner, etc. og krever at brukeren gjennomfører en test på slutten for å avstemme om han har forstått innholdet.

3. Daglige HMS samtaler

Én ting er hvilke rutiner, systemer, regler osv. man har, men den kanskje viktigste jobben man gjør er den daglige bevisstgjøringen på temaet. Ved å snakke om HMS, ta det med i planleggingsarbeidet, involvere de ansatte og fokusere på det i det daglige arbeid, vil det kunne skapes et miljø der HMS er høyt på agendaen hos alle.

4. Årlige HMS samlinger

Noen firmaer gjennomfører en årlig HMS samling, HMS uke, eller lignende der temaet får ekstra stort fokus. Man går igjennom episoder som har hendt det siste året og diskuterer evt. nye tiltak som har fungert og hvilke som trenger ytterligere forbedringer. En slik samling alene er ikke nok til å skape nødvendig HMS fokus blant de ansatte , men som et supplement til resten av tiltakene i denne listen kan det være med på å få fram engasjementet blant de ansatte.

5. Innføring i HMS rutiner ved registrering

Når man ankommer arbeidsplassen er det mange prosjekter som krever at de som skal jobbe på plassen har gjennomgått deres HMS rutiner. Dette kan føles som et tidkrevende tiltak og kan virke unødvendig hvis man bare skal inn og jobbe en enkelt dag. Vi mener likevel dette viser at bedriften tar HMS seriøst og er dermed med på å bevisstgjøre dette for de som skal jobbe på plassen. Hvis dette kan unngå én enkelt skade så mener vi det er verdt det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *