Rekruttering – hvordan velge beste metode

best_rekruttering

  • Skal vi gjøre rekrutteringsjobben selv, eller sette den bort til profesjonelle?
  • Skal vi annonsere eksternt eller kun bruke interne kanaler?
  • Hvor mange skal involveres i prosessen?

Når du skal i gang med rekruttering av nye medarbeidere er det viktig med et grundig forarbeid. Du har sannsynligvis allerede besvart en del spørsmål for deg selv med tanke på hva slags rolle den ansatte skal fylle, hvilke egenskaper dere ser etter osv. På samme måte er det viktig å ta stilling til hvordan du tenker å gjennomføre prosessen? Avhengig av hvilken type kandidat dere ønsker å rekruttere kan det være enkelte prosesser som passer bedre enn andre.

Skal du ansette en hjelpearbeider på en midlertidig eller kortidsavtale kan det kanskje være mest hensiktsmessig å leie via et bemanningsbyrå, rekruttere via venner / bekjente eller bruke sosiale medier for å utlyse stillingen. Ettersom oppdraget er av uviss / kort varighet og kompetansekravet ikke er veldig høyt er det sannsynligvis ikke nødvendig å bruke tusenvis av kroner på annonsering på finn.no eller lignende kanaler.

Skal du ansette en salgsmedarbeider, driftsansvarlig, fagansvarlig eller en annen rolle som innebærer mer ansvar kan det være fornuftig å involvere flere i bedriften som har kjennskap til rollen som skal fylles. Flere hoder tenker som regel bedre enn ett og det er alltid en fordel å få en sak belyst fra flere perspektiv. Bli enige om hvilke forventninger dere har til kandidatene før rekrutteringen starter, slik at de vurderes på mest mulig samme grunnlag. Sørg også for å bli enige om 3-4 viktige spørsmål som må besvares og hvilke svar dere ønsker å høre.

Hvis dere bestemmer dere for å bruke et bemannings / rekrutteringsbyrå anbefaler vi ta et møte med den konsulenten som vil få ansvar for oppdraget før søket etter kandidatene starter. Dette skaper et bedre utgangspunkt for samarbeidet og konsulenten vil kunne få et langt bedre inntrykk av bedriften han skal representere. Vi vet likevel at i en travel hverdag er ikke dette alltid like lett å gjennomføre. I så fall bør du sørge for å sette av nok med tid på telefonen slik at nyanser / preferanser og en gode arbeidsbeskrivelse blir videreformidlet til konsulenten som skal jobbe for deg. Detaljer som kan virke opplagte og kanskje uviktige for deg, kan være viktig for en konsulent å få innblikk i.

Uansett hvilken metode du velger så sørg alltid for å gjøre et grundig forarbeid. Det vil du alltid tjene på i lengden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *