Lokalt vs landsdekkende bemanningsbyrå?

Per i dag er det ikke så veldig mange bemanningsbyråer som er 100% landsdekkende. De største byråene dekker hele landet, noen dekker store geografiske områder, noen dekker de største byene, mens de aller fleste er lokale byråer. I dette innlegget skal vi forsøke å beskrive de viktigste forskjellene mellom landsdekkende og lokale bemanningsbyråer.

Fordeler med landsdekkende leverandører

En rammeavtale med et landsdekkende bemanningsbyrå vil sannsynligvis føre til gode rabatter. I alle fall bør det gjøre det ettersom leverandøren din sikrer seg tilgang til å levere i store volum. Som innkjøper vil du også kunne få enklere tilgang til nøkkeltallsrapporter og du vil ha langt færre leverandører og kontaktpersoner og forholde deg til.

Et landsdekkende bemanningsbyrå har som regel også et stort apparat for å få tak i utenlandsk arbeidskraft. De har som regel egne avdelinger i Polen eller andre europeiske land, og kan dermed hente inn arbeidskraft til de fleste prosjekter uavhengig av hvor i landet de ligger.

Pris og leveringsevne er dermed to viktige faktorer som slike byråer scorer høyt på.

Fordeler med lokale leverandører

Lokale bemanningsbyråer kan ofte et bedre kontaktnettverk i områdene de dekker enn det store landsdekkende byråer har. Årsaken til dette er nok sammensatt, men en av grunnene er nok at de lokale byråene baserer seg på å bruke ansatte som allerede bor i området de skal jobbe i. De har kanskje ikke samme tilgang til utenlandske avdelinger og er derfor nødt til å bruke mer ressurser på å knytte til seg lokale kandidater.

Dette betyr derfor at kandidatene ofte har bedre forståelse for arbeidskulturen i Norge, snakker norsk og er mer fleksibel i forhold til arbeidstid og oppstartsfrister. Bedre forståese for språk og arbeidskultur fører også til en mer effektiv og tryggere arbeidsplass.

Lav pris, slik som et landsdekkende bemanningsbyrå kan tilby, er nødvendigvis synonymt med et godt kjøp. Pris og verdi er ikke det samme og lav pris for en dårlig tjeneste er som regel dyrere enn en gjennomsnittlig pris for en god tjeneste. De lokale byråene kan kanskje ha en noe høyere timepris, men hvis man sammenligner kvaliteten på kandidatene man får vil ofte prisforskjellen være ubetydelig.

Hva er best for deg?

Uansett hva du velger bør du tenke nøye igjennom hvilke verdier som er viktigst for deg som innkjøper. For enkelte aktører kan det nok være best å velge en stor aktør som kan sende folk til hele Norge, mens for andre kan det fungere bedre å basere seg på flere forskjellige lokale aktører selv om man har prosjekter i forskjellige geografiske områder. Håper uansett tipsene over kan være til hjelp.

Del innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email