Innleie av arbeidskraft

innleie_av_arbeidskraft_hvordan_velge

De siste 20 årene har innleie av arbeidskraft gått fra å være noe som bare noen få drev med til å bli en ekstremt konkurranseutsatt bransje. Hvis man gjør et søk på www.gulesider.no på “arbeidskraft”, kommer det i skrivende stund opp over 3000 firmaer. Mange av disse er nok seriøse og ordentlige bedrifter, men det er nok dessverre en god del av de som ikke har alt på stell. Under lister vi opp 5 viktige ting å tenke på før man velger byrået man leier arbeidskraften fra.

  1. Har jeg lov til å leie inn arbeidskraft?

Arbeidsmiljøloven §14-9 sier i utgangspunktet at alle ansettelser skal være av fast art. Det er likevel lov å leie inn arbeidskraft i tidsbegrensede perioder ved f.eks. produksjonstopper, sykefravær, prosjekter, eller andre situasjoner der faste ansettelser ikke er hensiktsmessig. Dette blir i de aller fleste tilfeller en vurderingssak.

  1. Sørg for at bemanningsbyrået er registrert hos Arbeidstilsynet

For at et firma skal kunne drive med bemanning er det pliktig å stå registrert i arbeidstilsynets register, være registrert som et AS eller ASA, være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren. Arbeidstilsynet har laget en egen oversikt over registrerte bemanningsbyråer og hva du evt. må passe på dersom du skulle velge å leie folk fra et firma som ikke er et bemanningsbyrå.

  1. Virker firmaet seriøst?

Det er ikke veldig komplisert å starte opp et bemanningsbyrå, men det krever et stort engasjement og fokus for å kunne drive det på lang sikt. Skal man levere de beste kandidatene er man nødt til å gi 100% hver gang og man må være villig til å lete litt ekstra for finne nøyaktig det kunden ser etter. Fordelen ved å skulle kjøpe bemanningstjenester er at det finnes mange aktører å velge i. Ulempen er at det ikke alltid er lavest pris eller raskest leveranse som gir deg mest for pengene.

Vår erfaring etter 45 år er at kvalitet og god kjennskap til markedet, kundene og kandidatene er det som skiller de seriøse bemanningsbyråene fra de useriøse. Dersom du har tid anbefaler vi å ta kontakt med de byråene du mener er riktige for deg for å avtale et møte. I møtet kan du få svar på det du lurer på og du får et bedre innblikk i personene bak firmaet du tenker å kjøpe fra.

  1. Vikarbyrådirektivet

I januar 2013 ble vikarbyrådirektivet innført i Norge. I korte trekk så sier dette direktivet at den som leier inn arbeidskraft fra et bemanningsbyrå er pliktig å tilby de samme goder som den ansatte ville fått dersom han/hun hadde utført samme arbeid i, samme periode direkte for innleierens bedrift. Denne lange setningen betyr i praksis at du som innleier må ta stilling til hvilken lønn og / eller andre goder den du skal leie inn ville fått hos dere. Av diverse grunner er det mange av våre kunder som ikke vet hva de ville lønnet selv. Vi kan ofte hjelpe til med å finne ut av lønnssatsene ettersom vi har god innsikt i tariffavtaler og normale lønnsforhold ellers i markedet.

  1. Bruk sunn fornuft

Får du tilbud om innleie av arbeidskraft til en pris som virker svært lav, bør du stille noen kontrollspørsmål til leverandøren for sjekke at lønnssatser blir fulgt, at forsikringer er i orden, at skatt og avgift betales og at kvaliteten på kandidatene er i henhold til det du har blitt lovet. Dersom de innleide ikke får den lønnen som de har krav på kan de i verste fall kreve lønnen betalt direkte fra oppdragsgiver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *