Hvordan maksimere lønnsomhet på ansatte

hva_koster_en_vikar.jpgI de aller fleste bedrifter er det de ansatte som genererer hoveddelen av bedriftens inntekter. Som regel er det også de ansatte som står for store deler av bedriftens kostnader. Det er derfor et evig behov for å maksimere lønnsomhet og kost/nytteverdi på denne ressursgruppen. Det er mange måter å gjøre dette på, og hvordan man kommer fram til den mest optimale løsningen vil variere veldig fra bedrift til bedrift. Vi har likevel listet opp noen punkter som kanskje vil kunne hjelpe deg på vei til å finne løsninger for din egen bedrift.

Instruer dine ansatte

Dette kan virke litt banalt, men ansatte som ikke vet hva de skal gjøre vil sjelden kunne produsere optimalt. Dessverre er det mange bedrifter som slurver med opplæringen av sine nyansatte. Det kan være mange årsaker til at dette blir nedprioritert, men resultatet blir som regel det samme – en ansatt som ikke produserer som han skal. Enten du skal ansette nye medarbeidere eller du gjør endringer i arbeidsoppgavene til dine eksisterende ansatte, så sørg for å gi gode nok instruksjoner til at de forstår hva de skal gjøre. Det kan være lurt å i tillegg informere hva ønsket resultat av arbeidsoppgavene skal være slik at de ansatte har en klar målsetning for arbeidet sitt.

Informer dine ansatte

De aller fleste bedrifter er i stadig utvikling og det skjer derfor stadige endringer i hvordan firmaet man jobber i driftes. Skal de ansatte kunne produsere optimalt er det viktig at de er informert om viktige endringer i bedriften. Dette er viktig både for å kunne justere de ansattes arbeidsinstruks, men også for å unngå evt. ryktespredning og/eller annen feilinformasjon som kan oppstå i bedrifter under endring.

Motiver dine ansatte

Det er gjort mange undersøkelser på at at ansatte produserer bedre dersom motivasjonen for å utføre arbeidet er på topp. Dette er kanskje ikke så veldig overraskende, men det kan være lett å glemme i en travel hverdag. Det finnes dessverre ikke én fast regel for hvordan man skal motivere best mulig. Folk er forskjellige, noen responderer best på tydelige kvantitative mål som f.eks. salg i kroner, antall signerte kontrakter e.l., mens andre motiveres best av frihet under ansvar, fleksibel arbeidsdag, personlig utvikling e.l. Det er derfor en god idé å sette seg ned med sine ansatte for å kartlegge hvordan man best mulig skal motivere de.

Gi dine ansatte nok arbeid

Skal du ha noe gjort, gå til en som har mye å gjøre. De fleste har kanskje opplevd at når man er opptatt og har mye å gjøre kommer man raskt inn i et produktivt spor der du sluker oppgave etter oppgave på en effektiv måte. Man kommer inn i en god «sone» og får en fin flyt i arbeidet. På samme måte blir man ineffektiv og lat når man har lite å gjøre. Det er lett å tenke at man har god tid og dermed utsette oppgaver, man blir lettere distrahert og begynner kanskje å gjøre andre ting. Et gammel ordtak sier at lediggang er roten til alt ondt, så sørg for at dine ansatte hele tiden har nok å gjøre.

Lei inn ekstra arbeidskraft når det er mye å gjøre

Selv om det er viktig å sørge for at sine ansatte har nok å gjøre må man likevel passe på at det ikke blir for mye. Det kan føre til andre utfordringer som overbelastninger, utbrenthet, skader, brudd på overtidsbestemmelser etc. Det kan derfor være en idé å leie inn arbeidskraft ved behov. Det er flere måter å gjøre dette på. Man kan ansette noen midlertidig, leie inn ansatte fra en annen virksomhet, hyre inn freelancere eller leie inn folk fra et bemanningsbyrå. Hvilken løsning som passer best for deg avhenger av situasjon og behov, men alle løsningene vil kunne gi deg midlertidig arbeidskraft for å ta unna de største toppene.

Lei ut dine ansatte når det er lite å gjøre

I noen bransjer så kan sesong- og konjunkturvariasjoner gjøre at det enkelte ganger være mindre aktivitet i bedriften enn normalt. For å redusere kostnaden ved ansatte som ikke produserer 100% kan det være en løsning å leie ut ansatte til andre bedrifter som har mer å gjøre. På denne måten sørger man for å kutte kostnader, holde ansatte aktive og produktive samtidig som man unngår å måtte permittere eller si opp ansatte som ellers fungerer bra.

Del innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email