Hva koster en vikar?

financial symbols coming from hand

Mange av våre kunder stiller oss spørsmålet “hva koster en vikar?”, eller “hva koster det å benytte et vikarbyrå?”. Prisen for en vikar avhenger av flere faktorer. Under har vi listet opp de viktigste faktorene som påvirker timeprisen på en utleid vikar.

Vikarbyrådirektivet

I januar 2013 ble vikarbyrådirektivet innført i Norge. Kort forklart så sier dette direktivet at en utleid vikar har krav på samme lønn og goder som han ville fått dersom han skulle jobbet direkte for innleiebedriften og utført samme oppgaver i samme periode. Mange tror at dette betyr at vikarene skal ha samme lønn som deres faste ansatte, men det er ikke nødvendigvis tilfellet.

Mange av de faste ansatte har kanskje lang ansiennitet, utdanning eller spesialkompetanse som gjør at han eller hun har en litt høyere lønn enn du ville tilbudt en nyansatt eller en midlertidig ansatt. Du må derfor tenke hvilken lønn en midlertidig ansatt ville fått i forhold til jobben som skal utføres og kompetansen som kreves. Dette er den samme lønnen som vi som vikarbyrå kommer til å lønne kandidaten.

Tariffer / overenskomster

Innenfor enkelte bransjer, slik som bygg/anlegg og renholdbransjen, er det allmengjorte tariffer som styrer minstelønnssatsene for de ansatte. Det vil si at man ikke kan sette en lønnssats lavere enn det som står i overenskomstene.

Volum

Våre priser avhenger av volumet som skal bestilles. Ved store volum vil timesprisen bli lavere enn ved små volum. Volumet baserer seg på antall vikarer som trengs og hvor lenge oppdraget varer.

Leveringstid

Som med volum så er også leveringstid en faktor som spiller inn på timesprisen. Har vi god tid på å levere kandidaten vil prisen kunne bli noe lavere enn dersom kandidaten må leveres samme dag.

Hvordan beregner man prisen?

I vikarbransjen er det vanlig å operere med en pris som oppgis som en faktor i forhold til timelønnssatsen til vikaren. Hva denne faktoren blir avhenger veldig av punktene over, men pris ut til kunde inkluderer som regel alltid alle sosiale kostnader som feriepenger, arbeidsgiveravgift, OTP, sykepenger, forsikringer samt administrasjonskostnader. Dette er også kostnader som du ville fått selv om du skulle ansatt vikaren på egenhånd. Det vikarbyråene lever av er differansen mellom timekostnadene (inkludert alle kostnader) og timeprisen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *