Godkjenninger

NHO service

NHO Service har innført en godkjenningsordning for bemanningsbyråer. Denne ordningen er med på å skape en mer seriøs bransje, da det er en rekke krav som må være på plass for å kunne bli godkjent. Kravene baserer seg på bemanningsbyråets internkontrollrutiner for å sørge for korrekt oppfølging av arbeidskontrakter, lønn, HMS, oppfølging av sykefravær m.m. Du kan lese mer om dette her. Du kan lese mer om dette her.

Det norske Veritas

Sertifiseringsordningen for rekrutterere ble opprettet i 2011 og det er i dag over 360 sertifiserte rekrutterere, som daglig bidrar til at kandidater og kunder opplever gode og rettferdige rekrutteringsprosesser. Losang bidrar til en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat ved å ha sertifisert rekrutterer fra Det Norske Veritas

Startbank

StartBANK henter informasjon fra offentlige registre, blant annet Skatteetaten. Leverandørene kan oppgi StartBANK-ID og slippe å sende dokumentasjon i hver enkelt konkurranse. I tillegg vil også informasjonen holdes oppdatert.

Arbeidstilsynet

Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge skal være registrert som bemanningsforetak av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe tjenester fra bemanningsforetak som ikke er registrert i dette registeret.