Ansette nye medarbeidere – 4 tips for opplæring

BLOGG Ansette nye medarbeidere – 4 tips Enten du skal ansette nye medarbeidere fast, ansette på engasjement eller leie inn på kort sikt vil du måtte gjennomføre en form for opplæring av nyansatte. Selv om du har vært grundig gjennom intervjuprosessene og sørget for at kompetansen er i henhold til dine krav, så vil det alltid være […]

Les mer…

Hvordan maksimere lønnsomhet på ansatte

BLOGG Hvordan maksimere lønnsomhet på ansatte I de aller fleste bedrifter er det de ansatte som genererer hoveddelen av bedriftens inntekter. Som regel er det også de ansatte som står for store deler av bedriftens kostnader. Det er derfor et evig behov for å maksimere lønnsomhet og kost/nytteverdi på denne ressursgruppen. Det er mange måter […]

Les mer…

4 tegn på at du har ansatt feil kandidat

BLOGG 4 tegn på at du har ansatt feil kandidat De aller fleste som har ansatt folk over tid har vel på et eller annet tidspunkt valgt feil kandidat. Dette er ikke uvanlig, men hvis man er fersk i gamet kan det være vanskelig å se faresignalene på et tidlig tidspunkt slik at skadeomfanget kan […]

Les mer…

Ansettelser – sterke vs svake egenskaper

BLOGG Ansettelser – sterke vs svake egenskaper Et av de vanligste spørsmålene i jobbintervjuer er å spørre kandidaten om han kan fortelle om sine «sterke og svake egenskaper». Mange er forberedt på spørsmålene og legger frem et ryddig og kanskje innøvd svar uten å anstrenge seg. Andre synes det er vanskeligere – noen synes det […]

Les mer…

2 tips alle jobbsøkere bør vite

BLOGG 2 tips alle jobbsøkere bør vite Arbeidslivet er stadig i endring. Arbeidsmiljøloven oppdateres, HMS instrukser endres, arbeidstiden blir mer fleksibel og kravene til kompetanse er ikke lenger de samme som de var for noen år siden. Selv om endringene noen ganger kan virke overveldende er det en del basiskompetanse som enhver arbeidstaker kan ha […]

Les mer…

4 grunner til å jobbe via et bemanningsbyrå

BLOGG 4 grunner til å jobbe via et bemanningsbyrå Det finnes mange gode grunner til å jobbe via et bemanningsbyrå. Her nevner vi 4. 1. Du kommer deg inn på jobbmarkedet Det er bedre å gjøre noe enn å sitte stille og vente. Selv om du egentlig søker fast jobb og har en klar idé om hva […]

Les mer…

Lokalt vs landsdekkende bemanningsbyrå?

BLOGG Lokalt vs landsdekkende bemanningsbyrå Per i dag er det ikke så veldig mange bemanningsbyråer som er 100% landsdekkende. De største byråene dekker hele landet, noen dekker store geografiske områder, noen dekker de største byene, mens de aller fleste er lokale byråer. I dette innlegget skal vi forsøke å beskrive de viktigste forskjellene mellom landsdekkende […]

Les mer…

Stort eller lite bemanningsbyrå?

BLOGG Stort eller lite bemanningsbyrå Det finnes svært mange bemanningsbyråer i Norge i dag. Selv om det kanskje er de største man hører mest om, er det langt flere små bedrifter enn store. Vi skal her forsøke å forklare noen av forskjellene man kan oppleve ved å benytte seg av et stort kontra et lite […]

Les mer…

Hvordan takle å miste jobben

BLOGG Hvordan takle å miste jobben Å miste jobben er sjelden en hyggelig opplevelse – verken for de som mister jobbene sine eller de som blir nødt til å si opp eller permittere sine medarbeidere, men i dagens arbeidsmarked er det dessverre flere og flere som har sett seg nødt til å nedbemanne. I en […]

Les mer…

Topp 3 feil med stillingsannonser

BLOGG Topp 3 feil med stillingsannonser De siste årene har finn.no ligget ute med +- 15.000 stillingsannonser i snitt pr dag. Selv om det er mange andre kanaler man kan bruke i dag som Linkedin, Facebook e.l. er det nok fortsatt slik at de fleste benytter finn.no. Som en aktiv bruker av finn.no ser vi […]

Les mer…