by in Blogg

Hva er et bemanningsbyrå

For oss som jobber i bemanningsbransjen, eller for de som har benyttet seg av et bemanningsbyrå før, er svaret på dette spørsmålet sikkert ganske enkelt. Men ettersom bemanningsbransjen kun står for ca 1% av det totale antall årsverk i Norge, så er det svært sannsynlig at det er ganske mange som lurer på hvordan et slikt byrå […]

by in Blogg

Ansette nye medarbeidere – 4 tips for opplæring

Enten du skal ansette nye medarbeidere fast, ansette på engasjement eller leie inn på kort sikt vil du måtte gjennomføre en form for opplæring av nyansatte. Selv om du har vært grundig gjennom intervjuprosessene og sørget for at kompetansen er i henhold til dine krav, så vil det alltid være mye nytt for en ansatt som kommer […]

by in Blogg

4 fordeler ved å leie inn ansatte

Det finnes mange fordeler ved å leie inn ansatte fremfor å ansette selv. Her har vi listet opp 4 av dem. 1. Du betaler bare for tiden de jobber Når du leier inn ansatte betaler du kun en forhåndsavtalt timepris for de timene den ansatte jobber. Dette er en stor fordel hvis du får akutte, kortsiktige behov […]

by in Blogg

Hvordan maksimere lønnsomhet på ansatte

I de aller fleste bedrifter er det de ansatte som genererer hoveddelen av bedriftens inntekter. Som regel er det også de ansatte som står for store deler av bedriftens kostnader. Det er derfor et evig behov for å maksimere lønnsomhet og kost/nytteverdi på denne ressursgruppen. Det er mange måter å gjøre dette på, og hvordan […]

by in Blogg

4 tegn på at du har ansatt feil kandidat

De aller fleste som har ansatt folk over tid har vel på et eller annet tidspunkt valgt feil kandidat. Dette er ikke uvanlig, men hvis man er fersk i gamet kan det være vanskelig å se faresignalene på et tidlig tidspunkt slik at skadeomfanget kan minimeres. Dette gjelder spesielt stillinger der det ikke er helt […]

by in Blogg

Ansettelser – sterke vs svake egenskaper

Et av de vanligste spørsmålene i jobbintervjuer er å spørre kandidaten om han kan fortelle om sine «sterke og svake egenskaper». Mange er forberedt på spørsmålene og legger frem et ryddig og kanskje innøvd svar uten å anstrenge seg. Andre synes det er vanskeligere – noen synes det er ugreit å fortelle en potensiell arbeidsgiver […]

by in Blogg

2 tips alle jobbsøkere bør vite

Arbeidslivet er stadig i endring. Arbeidsmiljøloven oppdateres, HMS instrukser endres, arbeidstiden blir mer fleksibel og kravene til kompetanse er ikke lenger de samme som de var for noen år siden. Selv om endringene noen ganger kan virke overveldende er det en del basiskompetanse som enhver arbeidstaker kan ha nytte av. 1. Bli kjent med dine […]

by in Blogg

4 grunner til å jobbe via et bemanningsbyrå

Det finnes mange gode grunner til å jobbe via et bemanningsbyrå. Her nevner vi 4. 1. Du kommer deg inn på jobbmarkedet Det er bedre å gjøre noe enn å sitte stille og vente. Selv om du egentlig søker fast jobb og har en klar idé om hva slags jobb du ønsker deg kan det hende at […]

by in Blogg

Lokalt vs landsdekkende bemanningsbyrå?

Per i dag er det ikke så veldig mange bemanningsbyråer som er 100% landsdekkende. De største byråene dekker hele landet, noen dekker store geografiske områder, noen dekker de største byene, mens de aller fleste er lokale byråer. I dette innlegget skal vi forsøke å beskrive de viktigste forskjellene mellom landsdekkende og lokale bemanningsbyråer. Fordeler med […]

by in Blogg

Stort eller lite bemanningsbyrå?

Det finnes svært mange bemanningsbyråer i Norge i dag. Selv om det kanskje er de største man hører mest om, er det langt flere små bedrifter enn store. Vi skal her forsøke å forklare noen av forskjellene man kan oppleve ved å benytte seg av et stort kontra et lite selskap. Liten fisk i stor […]