Hva er et bemanningsbyrå

For oss som jobber i bemanningsbransjen, eller for de som har benyttet seg av et bemanningsbyrå før, er svaret på dette spørsmålet sikkert ganske enkelt. Men ettersom bemanningsbransjen kun står for...
Les mer

Fakta om bemanningsbransjen

I forbindelse med en opplysningskampanje har NHO Service utarbeidet et dokument med nyttig informasjon om bemanningsbransjen. De kvantitative tallene fra dette dokumentet er oppsummert under, men du kan lese hele dokumentet...
Les mer

Hvordan maksimere lønnsomhet på ansatte

I de aller fleste bedrifter er det de ansatte som genererer hoveddelen av bedriftens inntekter. Som regel er det også de ansatte som står for store deler av bedriftens kostnader....
Les mer

Ansettelser – sterke vs svake egenskaper

  Et av de vanligste spørsmålene i jobbintervjuer er å spørre kandidaten om han kan fortelle om sine "sterke og svake egenskaper". Mange er forberedt på spørsmålene og legger frem...
Les mer

2 tips alle jobbsøkere bør vite

Arbeidslivet er stadig i endring. Arbeidsmiljøloven oppdateres, HMS instrukser endres, arbeidstiden blir mer fleksibel og kravene til kompetanse er ikke lenger de samme som de var for noen år siden....
Les mer

Hvordan takle å miste jobben

Å miste jobben er sjelden en hyggelig opplevelse - verken for de som mister jobbene sine eller de som blir nødt til å si opp eller permittere sine medarbeidere, men...
Les mer

Tilpasset rekruttering

Vi har vært inne på rekrutteringsmetoder før, men det er et såpass viktig tema at vi gjerne vender tilbake til det. På samme måte som kandidater bør tilpasse sin CV...
Les mer

6 tips for produktive medarbeidere

Å opprettholde produktive medarbeidere kan ofte være svært utfordrende for en leder. En rekke variabler spiller inn og er med å på å stjele fokus og produktivitet fra dine kostbare...
Les mer

Hva koster en vikar?

Mange av våre kunder stiller oss spørsmålet "hva koster en vikar?", eller "hva koster det å benytte et vikarbyrå?". Prisen for en vikar avhenger av flere faktorer. Under har vi...
Les mer

Ny lov om midlertidige ansettelser

Fra og med 01.07.2015 trer nye endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Dette innebærer i hovedsak større frihet rundt bruk av midlertidige ansettelser. Slik vi tolker dette er dette en positiv...
Les mer

Bemanningsbyrå som hovedarbeidsgiver

Mange av våre ansatte har Losang Bemanning som deres eneste arbeidsgiver. Dette tar vi så klart som et veldig positivt signal og er noe vi er ganske stolte av. Noen...
Les mer

Innleie av arbeidskraft

De siste 20 årene har innleie av arbeidskraft gått fra å være noe som bare noen få drev med til å bli en ekstremt konkurranseutsatt bransje. Hvis man gjør et...
Les mer

Bemanningsbransjen og svart arbeid

Det finnes dessverre altfor mange aktører, både innen bemanning og andre bransjer, som snyter staten for skatter og avgifter. Ikke bare er de med på å gi bransjen et dårlig...
Les mer

Personlighetsanalyser – hva kan de brukes til?

Personlighetsanalyser, eller personlighetstester som det ofte blir kalt, kommer i mange varianter. Noen er designet for å analysere spesielle egenskaper hos en person, som f.eks. egenmotor, mens andre er bredere...
Les mer

5 tips som kan lede til fast jobb

Selv om de fleste av våre kunder henvender seg til oss fordi de har midlertidige behov for arbeidskraft, er det mange av våre vikarer som ender opp i fast stilling...
Les mer

Vi starter blogg

Vi har over en lengre periode forsøkt å formidle hvem vi er, hva vi står for, hvordan vi jobber, og ikke minst hvilke tjenester vi leverer. En av våre viktigste...
Les mer