fbpx

Bemanningsbyrå – hva er det?

For oss som jobber i bemanningsbransjen, eller for de som har benyttet seg av et bemanningsbyrå før, er svaret på dette spørsmålet sikkert ganske enkelt. Men ettersom bemanningsbransjen kun står for ca 1% av det totale antall årsverk i Norge, så er det svært sannsynlig at det er ganske mange som lurer på hvordan et slikt byrå egentlig fungerer. I dette innlegget tenker vi å belyse hvilke utfordringer et bemanningsbyrå løser, hvordan det påvirker arbeidslivet, og besvare noen vanlige spørsmål.

Hva gjør et bemanningsbyrå?

Et bemanningsbyrå leier ut sine ansatte til kunder som har midlertidige behov for arbeidskraft. Dette kan være oppdrag helt ned til en dag, eller lange og store prosjekter som går over måneder og år. Bemanningsbyråets oppgave er å skaffe den arbeidskraften som oppdragsgiver trenger. Ofte har bemanningsbyrået kort leveringsfrist ettersom denne type tjenester som regel benyttes når innleiebedriften ikke har tid til å skaffe arbeidskraften på egenhånd. Bemanningsbyrået ansetter de aktuelle arbeidstakerne og leier de deretter ut til oppdragsgiver.  Arbeidsgiveransvaret ligger hos bemanningsbyrået, men innleiebedriften har likevel ansvar for den daglige oppfølgingen og arbeidsintruksen. Lønn, feriepenger, sykepenger etc. er det bemanningsbyrået som har ansvar for.

Bemanningsbyrå eller vikarbyrå?

Disse ordene blir ofte brukt om hverandre, selv om de i utgangsupnktet har litt forskjellig betydning. En vikar brukes i utgangspunktet til å erstatte en fast ansatt som er syk, i permisjon eller fraværende av en annen grunn. Ordet «bemanning» kan brukes om vikarer, men brukes oftere til å beskrive innleie av arbeidstakere en tidsbegrenset jobb, prosjekt, oppdrag eller lignende. I oppdragsbaserte bransjer, som for eksempel byggebransjen, er det vanligst å snakke om bemanningsbyråer. I andre bransjer der man har en mer jevn bemanning i utgangspunktet, er det ofte mer vanlig å snakke om vikarbyråer.

Er bemanning og rekruttering det samme?

I bransjen vår er det vanlig å skille mellom bemanning og rekruttering. Bemanning dreier seg mer om midlertidig innleie, mens rekruttering dreier seg om å finne kandidater til faste stillinger som blir direkte ansatt hos bemanningsbyråets kunde. Rekruttering er ofte en litt lengre og mer omfattende prosess som kan innebære flere intervjuer, personlighetsanalyser, evnetester m.m.

Hvilke problemer løser et bemanningsbyrå?

Et byrå løser i hovedsak to problemer:

 1. Det sørger for å levere kort- eller langsiktig arbeidskraft til oppdragsgivere som trenger det
 2. Det skaffer kort- eller langsiktige oppdrag til jobbsøkere

Altså fungerer det som en slags megler mellom de som søker midlertidig arbeidskraft og de som søker arbeid. Dette er med på å løse en rekke andre problemer som for eksempel de fra listen under:

For arbeidssøkere:
 • Å påta seg oppdrag gjennom et bemanningsbyrå kan være første steg til fast arbeid
 • Er man usikker på hva man vil drive med, kan et byrå hjelpe deg med å prøve ut flere forskjellige jobber og arbeidsplasser
 • Istedenfor at folk blir stående utenfor arbeidslivet og kun motta støtte fra NAV, kan man jobbe gjennom et byrå inntil man får seg fast jobb
For oppdragsgivere:
 • Er man usikker på om man har anledning til å ansette flere arbeidstakere i fast stilling, kan innleie av arbeidskraft være en god løsning for en periode
 • Har man sykdom i bedriften kan man leie inn ansatte fra et byrå for å løse det midlertidige behovet for arbeidskraft
 • Får man inn en ny kunde eller et oppdrag, og man allerede er sprengt på kapasitet, kan man leie inn ekstra ansatte

Hvorfor ansetter ikke firmaene på egenhånd?

Mange av de som leier inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer lever i en hverdag der oppdragsmengden varierer veldig. I enkelte perioder kan det være veldig lite å gjøre, mens i andre perioder kan det være svært mye å gjøre. De travle periodene kan være vanskelig å forutse. Plutselig kan man få inn et stort oppdrag som gjør at man må bemanne opp raskt for å unngå å måtte si nei til oppdraget. I denne perioden har man kanskje heller ikke tid til å rekruttere folk på egenhånd. Dette er en tidkrevende prosess og denne tiden bruker man kanskje heller til å planlegge prosjektet man skal gjennomføre.

I slike tilfeller kan det være en veldig fin mulighet å få hjelp av et bemanningsbyrå for å løse sine midlertidige behov for arbeidskraft.

Hvem velger å jobbe i et bemanningsbyrå?

I Norge er hovedregelen at man ansetter på faste kontrakter med fast lønn. Statistikken tilsier også at avhengig av bransje så er det bare mellom 0-7% innleie fra byråer. Så hvem er det som velger å jobbe via et byrå?

Det er flere typiske bakgrunner. De vanligste er:

 • Utenlandske arbeidstakere
 • Arbeidssøkere som bruker bemanningsbyrå som springbrett for fast arbeid
 • Nyutdannede arbeidssøkere
 • Arbeidssøkere som har vært utenfor arbeidslivet i en periode
 • Arbeidstakere som ønsker frihet i arbeidshverdagen eller deltidsarbeid

Del innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email