Bemanningsbransjen – viktigheten av å kunne norsk som ansatt

norsk språk

Innen bransjer som bygg, anlegg, industri, produksjon etc. har det blitt ganske vanlig å benytte utenlandsk arbeidskraft. Dette kommer nok dels av at det finnes mye bra kompetanse i andre deler av verden, men også fordi det rett og slett ikke har vært nok arbeidskraft i Norge til å dekke våre behov. Det har derfor blitt mer og mer vanlig å høre engelsk, polsk, latvisk, litauisk, tysk, etc. på våre arbeidsplasser her i Norge. Vi er så klart positive til arbeidsinnvandring for å dekke behovene som nordmenn ikke ønsker eller har kapasitet til å gjøre selv, men det er likevel viktig å ha et bevisst forhold til utfordringene som kan oppstå med mange forskjellige språk på samme arbeidsplass.

Etter å ha jobbet mange år med bemanning til bransjene over ser vi at evnen til å kommunisere med kollegaer og ledere i stor grad påvirker effektiviteten på arbeidsplassen, sikkerheten til arbeidstakerne og totaløkonomien til prosjektet / bedriften. Vi mener i utgangspunktet at arbeidsinnsatsen og viljen til syvende og sist er den viktigste ressursen en arbeidstaker har, men dersom han eller hun ikke forstår hva oppgavene går ut på hjelper det fint lite å øke tempoet – det kan til og med virke kontraproduktivt. Hvis du for eksempel monterer døren feil vei, setter opp veggen før rørleggeren er ferdig e.l. er det klart at dette ikke er lønnsomt. Dessverre er dette vanlige feil som kunne vært unngått dersom kommunikasjonen hadde fungert bedre.

Den siste tiden har vi sett en tendens til strengere krav til språk blant mange av våre nyeste kunder. Når de tar kontakt ang. sine behov og vi stiller vårt vanlige spørsmål om norsk språk er påkrevd eller om det er i orden med engelsk, får vi i 9 av 10 tilfeller svar om at norsk absolutt er å foretrekke. Dette gjelder spesielt for de bestillingene som krever fagkompetanse. Vi opplever at mange av disse kundene har erfaring med arbeidstakere fra tidligere oppdrag som ikke forstår norsk, og har nå gått lei av misforståelser, feil utført arbeid eller andre språkrelaterte utfordringer. Noen har også opplevd direkte farlige situasjoner fordi en arbeidstaker ikke har forstått HMS reglementet som gjelder på arbeidsplassen.

Vi ønsker arbeidsinnvandring hjertelig velkommen og har mange dyktige utenlandske arbeidstakere selv, men vi legger ikke skul på at de som behersker språket vårt er de mest ettertraktede kandidatene. Å kunne snakke norsk er så klart ikke en god nok kompetanse i seg selv, men hvis man kombinerer dette med dyktighet, effektivitet og skikkelig innsats så vil man bli en meget sterk kandidat.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *