Ansettelser – sterke vs svake egenskaper

Et av de vanligste spørsmålene i jobbintervjuer er å spørre kandidaten om han kan fortelle om sine «sterke og svake egenskaper». Mange er forberedt på spørsmålene og legger frem et ryddig og kanskje innøvd svar uten å anstrenge seg. Andre synes det er vanskeligere – noen synes det er ugreit å fortelle en potensiell arbeidsgiver om sine svake sider, mens andre synes det virker skrytete å fortelle om sine sterke sider.

Unngå uttrykket «sterke og svake egenskaper»

I Losang prøver vi å unngå å bruke uttrykket «sterke og svake egenskaper». Årsakene listet over er noen av grunnene til dette, men det er også viktig å påpeke at å fortelle om sine sterke og svake egenskaper, uten en direkte sammenheng, kan fort bli for generisk og upresist. Vi mennesker er kompliserte vesener og vi reagerer forskjellig avhengig av hvilken situasjon vi befinner oss i. For eksempel kan man oppleves som svært utålmodig i visse tilfeller, mens man kan være tålmodigheten selv i andre situasjoner.

Sjelden enten / eller

Personlige egenskaper er sjelden ENTEN positive ELLER negative – dette er også situasjonsbetinget. For eksempel kan det å være sta være en positiv egenskap hvis man kanaliserer energien til å få gjennomført et prosjekt, men i en diskusjon med en litt vrien kunde kan det fort bli en egenskap man bør dysse litt ned. Et annet eksempel kan være det å være utadvendt. Skal man jobbe i et miljø med mye kontakt med mennesker og kanskje oppsøkende salgsvirksomhet er dette ofte en god egenskap å ha, men innebærer stillingen mye alenetid i for eksempel bil, på hotellrom eller lignende kan det fort bli en utfordring.

Skal man ansette folk er det viktig å få kartlagt deres personlige egenskaper, men forsøk å se kandidatene fra et helhetlig perspektiv og prøv å se for deg hvordan disse egenskapene passer inn i rollen, miljøet og bedriften personen skal jobbe i.

Del innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email