Ansette nye medarbeidere – 4 tips for opplæring

Enten du skal ansette nye medarbeidere fast, ansette på engasjement eller leie inn på kort sikt vil du måtte gjennomføre en form for opplæring av nyansatte. Selv om du har vært grundig gjennom intervjuprosessene og sørget for at kompetansen er i henhold til dine krav, så vil det alltid være mye nytt for en ansatt som kommer inn i firmaet. Det er viktig å sørge for at innkjøringsprosessen for nye medarbeidere blir så strømlinjeformet som mulig. Dette gjør at de ansatte fortere blir produktive og at trivselen øker. Under har vi listet opp 4 tips for å gjøre denne prosessen litt enklere.

1. Sørg for å ha en opplæringsplan

Selv om du kanskje tenker at jobben du skal lære bort er enkel og selvforklarende, så er det ikke sikkert at en nyansatt vil tenke det samme. Du som kjenner bedriften din ut og inn vil sannsynligvis ta en del ting for gitt som utenfordtående ikke finner like naturlig. Prøv derfor å tenk igjennom hvilke elementer den ansatte bør lære seg og legg opp en prioriteringsliste:

  1. Avgjørende elementer for å kunne utføre arbeidet.
  2. Elementer som er en fordel å kunne for å kunne jobbe mer effektivt
  3. Nice-to-know elementer som kan gjøre hverdagen enklere for den ansatte på sikt. Dette er typisk ting som man kan ta etter at den ansatte har jobbet i bedriften i noen måneder.

Det er en klar fordel om du legger disse tingene inn i en plan med klare tidspunkter og tidsfrister. For en nyansatt er mye nytt og usikkert og en tydelig plan er med på å gjøre hverdagen mer forutsigbar, og dermed litt tryggere.

2. Gå igjennom opplæringsplanen med den nyansatte

Når den ansatte starter på sin første arbeidsdag bør noe av det første dere gjør være å gå igjennom opplæringsplanen. Sett av god tid og smør deg med litt ekstra tålmodighet. Det er en klar fordel om den ansatte forstår innholdet i planen og får mulighet til å stille spørsmål. Dette vil gjøre han langt mer forberedt når arbeidet skal igangsettes og man kan redusere unødvendige misforståelser.

3. Følg opp

Hvor lenge du skal vente før du følger opp første gang avhenger av hvor omfattende stillingen er. En tyngre stilling med mange oppgaver vil det være naturlig å gi litt lengre tid før man følger opp første gang. 3-5 dager kan være et greit utgangspunkt. Et kortere engasjement kan du kanskje følge opp samme dag. Når du følger opp bør du vurdere om den ansatte produserer i henhold til forventingene eller ikke. Hvis du ikke er helt fornøyd bør du finne ut om noe har vært uklart, vanskelig eller lignende. Bli enige om hvilke endringer som bør gjøres og legg opp en ny frist for oppfølging.

4. Motiver og oppmuntre

Alle mennesker drives av en eller annen form for motivasjon for å utføre sine arbeidsoppgaver. Det kan være svært varierende fra ansatt til ansatt hva som motiverer. Noen motiveres av penger, andre motiveres av frihet, mens andre igjen motiveres av utfordringer osv. Uansett hva motivasjonen er vil det være en fordel å trilrettelegge slik at de ansatte har en gulrot å strekke seg etter.

Del innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email