fbpx

4 fordeler ved å leie inn ansatte

Det finnes mange fordeler ved å leie inn ansatte fremfor å ansette selv. Her har vi listet opp 4 av dem.

1. Du betaler bare for tiden de jobber

Når du leier inn ansatte betaler du kun en forhåndsavtalt timepris for de timene den ansatte jobber. Dette er en stor fordel hvis du får akutte, kortsiktige behov eller hvis du trenger hjelp til å få løst en midlertidig oppgave.

2. Du slipper å betale sykepenger og andre sosiale kostnader

Hvis den innleide ansatte blir syk, tar ferie eller på annen måte ikke jobber, slipper du å betale. Som beskrevet i punkt 1 så betaler du KUN for de timene den innleide faktisk jobber. Sykepenger, feriepenger og andre sosiale kostnader er det utleiebedriften som må stå for.

3. Du slipper administrasjon med å lønne selv

Å ha noen på sin egen lønningsliste krever en del ekstra arbeid i form av registrering i lønningssystem, innsending av a-meldinger, føring av timer, kjøring av lønn osv. osv. Denne jobben vil du slippe dersom du leier inn arbeidskraft fra en annen bedrift eller et bemanningsbyrå.

4. Du slipper å si nei til nye kunder

Ofte skjer det mye på en gang, og for mange er det ganske vanlig at det i perioder er veldig stille, mens det andre ganger kan nesten være for mye å gjøre. Får du nye oppdrag som du ønsker å takke ja til, men som du egentlig ikke har egne ansatte til å utføre, kan du leie inn ansatte. Dette kan gjøre at du slipper å miste et potensielt salg på grunn av manglende mannskap.

Del innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email