3 vanlige årsaker til feilansettelser

feilansettelseSom kanskje de fleste vet så kan det bli veldig dyrt å ansette feil. Ikke bare har du utbetalt lønn i mange måneder som du kunne unngått, men du har sannsynligvis også investert en masse av din egen tid i form av intervjuprosesser, opplæring, kursing, etc. Under har vi listet opp 3 vanlige årsaker til feilansettelser, slik at du kanskje kan unngå dette i framtiden.

  1. Dårlig tid

Mye å gjøre, mange parallelle prosesser, deadlines, osv. er alle typiske årsaker til at man får mindre tid til å gjennomføre hver enkelt oppgave. Uansett hva årsaken er så er det sjelden en god idé å “rushe” en ansettelsesprosess. Dårlig tid kan resultere i flere potensielle scenarier:

  • Du ansetter den beste av de du har. Istedenfor å starte prosessen på nytt og søke etter flere kandidater ansetter du den beste av de kandidatene du har fått i søknadsprosessen, og ender opp med en kandidat som egentlig ikke er god nok for stillingen du skal bemanne
  • Du bruker for lite tid på hver del av ansettelsesprosessen. Dette resulterer i slurvete og unøyaktig arbeid på kravspesifikasjonen av kandidaten, utarbeiding av annonse, gjennomgang av CV’er, intervjuene, arbeidskontrakt m.m.
  1. Manglende behovsavklaring

Det er dessverre altfor mange som ikke setter seg ned og går nøye igjennom hva man faktisk trenger. Ved å stille seg selv noen enkle spørsmål så kan man få et langt bedre bilde av hva man bør se etter og hva som er mindre viktig. F.eks.

  • Hvilke oppgaver skal kandidaten løse?
  • Hvem skal han/hun jobbe sammen med?
  • Hvem blir nærmeste overordnede?
  • Hvilken kompetanse er et absolutt krav?
  • Hvilken kompetanse er fint å ha, men ikke helt nødvendig?
  1. Uforutsette hendelser i markedet

Man kan dessverre ikke forutse framtiden og med jevne mellomrom dukker det opp situasjoner som kan få store påvirkninger på hvordan du drifter ditt firma/avdeling e.l. Når man ansetter nye kandidater har man gjerne en plan om hvordan de skal jobbe. Det er fint, men har du også en plan B og en plan C? Hva skjer hvis din opprinnelige plan ikke lar seg gjennomføre? Passer den nye kandidaten inn i ditt nye organisasjonskart?

Man kan selvfølgelig ikke gardere seg mot alt, men det er som regel en god idé å tenke igjennom mulige scenarier og løsninger på disse før man ansetter nye medarbeidere.

For å oppsummere kort så vil vi komme med følgende råd: sett av tid til å gjennomføre ansettelsesprosessen grundig. Start heller på nytt enn å ansette noen du er usikker på.

Lykke til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *